UN3373 classificatie en informatie

Classificatie UN 6.2 infectueuze stoffen

Het ADR benoemt in de gevarenklasse 6.2 stoffen, waarvan bekend is of waarvan kan worden aangenomen dat zij ziekteverwekkers bevatten. Ziekteverwekkers zijn micro-organismen die infectieziekten kunnen veroorzaken bij mensen of dieren.

Indeling:

  1. I1: UN2814 Gevaarlijk voor mensen
  2. I2: UN2900 Alleen gevaarlijk voor dieren
  3. I3: UN 3291 Ziekenhuisafval
  4. I4: UN3373 Biologische stoffen

Categorie I1 en I2 infectueuze stof is een infectueuze stof in een vorm wordt vervoerd. Bij blootstelling kan bij mens en dier invaliditeit of levensbedreigende- of dodelijke ziekte veroorzaken.

UN3373 Biologische stof categorie b

Voorbeelden van UN3373 zijn diagnostische monsters, en cultures voor wetenschappelijke of diagnostische doeleinden. Dit zijn microbiologische stoffen voor research, trails, diagnose, onderzoek, behandeling van ziekten.

Corona testen

Verpakken en verzenden van corona virus of corona testen zijn geclassificeerd onder UN3373

Scroll naar top