Disclaimer

Disclaimer Protégé

Op deze pagina vindt u de disclaimer van de website covid-19.nl van Protégé.

  1. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij informatie op onze website aanbieden. Het gebruik van de informatie op  website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of anderszins gebruikt of misbruikt. U mag de informatie  alleen hergebruiken in overeenstemming met voorschriften van dwingend recht.
  2. Het verboden tekst, foto’s of materiaal te hergebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van SDX Holding BV.  Waar het intellectuele eigendom berust
  3. Voor de prijzen op onze website streven wij naar een zo nauwkeurig mogelijke weergave van de werkelijkheid en de beoogde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- of typefouten. Deze vormen nooit een aanleiding om een contract of overeenkomst met Protégé te claimen of te veronderstellen.
  4. Protégé streeft naar een website die zo actueel mogelijk is. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie of inhoud op deze website onvolledig of onjuist zijn, dan nemen wij hiervoor geen aansprakelijkheid.
  5. De informatie en / of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie  of aanspraak op juistheid. We behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder voorafgaande concurrentie.
  6. Protégé aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie op websites waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Protégé.
Scroll naar top