Covid-19 classificatie DGR

Classificatie van Covid-19 materiaal volgens DGR 6.2

DGR benoemt  de gevarenklasse UN 6.2 infectueuze stoffen. Microbiologische stoffen waarvan kan worden aangenomen dat zij ziekteverwekkers bevatten. Micro-organismen die ziekten kunnen veroorzaken bij mensen of dieren.

Indelingsmogelijkheden:

• I1: Infectueuze stoffen, gevaarlijk voor mensen (UN2814)
• I2: Infectueuze stoffen, alleen gevaarlijk voor dieren (UN2900)
• I3: Ziekenhuisafval (UN3291)
• I4: Biologische stoffen (UN3373)

De indeling moet beoordeling vooraf gaan die gebaseerd is op de behandeling, symptomen, en omstandigheden.

Categorie I1 en I2 infectueuze stof is een vorm die wordt vervoerd. Bij blootstelling bij mensen en dieren blijvende invaliditeit of levensbedreigende of dodelijke ziekte veroorzaken. Als er zekerheid is over de infectueuze aard, dan moet indeling plaatsvinden in categorie I1 of I2 onder UN2814 of UN2900.

UN3373

Infectueuze stoffen die niet voldoet aan deze criteria moeten onder categorie I4 in UN3373 worden ingedeeld.

UN3373 zijn diagnostische monsters, en cultures voor wetenschappelijke of diagnostische doeleinden. Het betreffen stoffen van dieren, inclusief uitgescheiden of afgescheiden stoffen, bloed en bestanddelen daarvan, weefsels en uitstrijkjes van weefselvloeistoffen, lichaamsdelen. Vaak voor doeleinden van research, diagnose, onderzoek, behandeling van ziekten en preventie.

Een covid-19 test of menselijke bloed of weefsel wordt geclassificeerd als:

UN3373 BIOLOGISCHE STOF CATEGORIE B

Scroll naar top